Batole - hlavní vývojové trendy

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Vymezení

 • druhý a třetí rok života
 • mladší/starší batole (předěl jsou 2 roky)

 

Hlavní vývojové trendy

 • patří do útlého věku (útlý věk = od narození do 3 let = novorozenec, kojenec, batole), raného dětství
 • Erikson – rozpor mezi autonomií a pocitem studu (mělo by se naučit například chodit na hrníček, pokud to nezvládá, má pocit studu)
 • rozvoj druhově specifických charakteristik
  • chůze, řeč (prudce narůstá pasivní i aktivní slovní zásoba), sebeuvědomování, vytváření návyků
  </ul>

   

  Motorický a kognitivní vývoj

  • hrubá a jemná motorika, význam pro rozvoj poznávacích funkcí a proto, aby dítě prospívalo po rozumové stránce
  • v USA je trend neříkat rodičům přesnou diagnózu, aby nebyli zdrcení – u dětí, o kterých my řekneme, že mají těžké mentální a tělesné poruchy, v USA mluví jako o dětech s „learning difficulties“ – rodiče se pak snaží, cvičí s dítětem a neví, že to stejně nikam nepovede
  • vývoj řeči

   

  Rozvoj osobnosti batolete

  • u staršího batolete dochází k prudkému rozvoji osobnosti dítěte („já“)
  • sebeuvědomování – dítě přestane mluvit ve 3. osobě jednotného čísla
  • sebeprosazování, vůle
  • chce dělat něco co nemůže, nechce dělat něco co musí (= období vzdoru - negativismu)
  • je důležité jednotné výchovné působení, jinak může dojít k zafixování některých reakcí u dítěte a potom si to dítě vyvzteká cokoliv chce -> to se stává relativně trvalým rysem osobnosti

   

  Zvládání vzdoru

  • mladší batole – odvedení pozornosti, nabídnutí alternativy; v tomto období se vzdor dá zvládat celkem dobře, ale závisí na temperamentu dítěte
  • starší batole – úkolování, vysvětlování, vyjednávání (o problémech se mluví, je potřeba je řešit a dospět k vyřešení)
  • otázka trestů (od ignorování po tělesné tresty) – velmi individuální, ale mělo by se s nimi zacházet opatrně, aby plnily svůj účel
  • role pasivity a aktivity dítěte – je lepší, když si může aktivně vybrat (co si obleče atd.)
  • problém fixace vzdoru – může se z něj stát návyková účelová reakce
  • problém nadměrné prevence vzdoru
  • Matějčkovy výchovné zásady