DPS2D - Dějiny psychologie 2

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Zkouška je ústní. Tahají se 2 otázky, pak je příprava a zouška.

Otázky jsou následující:

 1. Lipská a berlínská škola (Wertheimer, Koffka, Köhler)
 2. Neogestaltismu (Lewin, Goldstein, Festinger)
 3. Předchůdci behaviorismu (Sečenov, Pavlov, Thorndike)
 4. Watson, Lashley a Jonesová
 5. Neobehaviorismus (Tolman, Hull, Skinner, yalská škola)
 6. Sigmund Freud
 7. Ego-psychologie (Freudová, Hartmann)
 8. Britská (Klein, Winnicott, Balint) a americká škola objektních vztahů (Kernberg)
 9. Alfred Adler, Otto Rank a Wilhelm Reich, Carl Gustav Jung
 10. Kulturní psychoanalýza (Fromm, Horney, Sullivan)
 11. Existenciální psychologie (Heidegger, Binswanger, Boss, Frankl)
 12. Humanistická psychologie (Maslow, Rogers, May)
 13. Kognitivní psychologie (Miller, analogová škola, Fodor, konekcionismus)
 14. Transpersonální psychologie (předchůdci, Leary, Grof, Sheldrake, Pribram)