EVPD - Etika v psychologii

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Okruhy:

1. Filosofické základy etiky 1 (deontologické etiky)
2. Filosofické základy etiky 2 (empirické etiky)
3. Profesní etika 1 (Hippokratova přísaha)
4. Profesní etika 2 (Norimberský kodex a soudobá lékařská etika)
5. Profesní etika 3 (etické kodexy v psychologii)
6. Bioetika 1 (smrt, paliativní péče, eutanazie)
7. Bioetika 2 (potraty)
8. Bioetika 3 (asistovaná reprodukce)
9. Princip respektu 1 (obecný respekt: kulturní rozdíly, diskriminace, třetí strany etc.)
10. Princip respektu 2 (důvěrnost informací a informovaný souhlas, sebeurčení)
11. Princip kompetence
12. Princip zodpovědnosti
13. Princip integrity
14. Kodex APA
15. Etika v psychologickém výzkumu
16. Etika v psychologických experimentech