Kojenecké období

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Vymezení období

 • od ukončení 6. týdne do 1. roku
 • komplex oživení -> první samostatné kroky a slova
 • mladší/starší kojenec (hranice asi 7. měsíc)
 • cca 7. měsíc – při odchodu rodiče pláč
 • Matějček – kolem 8. měsíce strach z cizích osob; je vhodné dítě postupně „otužovat“
 • Erikson - receptivní fáze, bazální důvěra ve svět
 • v 1 roce průměrně 75 cm, 11 kg
  • pokud je dítě v kojeneckém období překrmované, má potom celoživotní sklon k nadváze 

Motorický vývoj

 • Arnold Gesell: zákonitosti kojenecké motoriky
  • principy vývojového směru
   • princip ulnoradiální (úchop) –  od malíčků k palcům; v prvním čtvrtletí dítě uchopuje spíše na straně malíčkové, pak se to posunuje, pak nůžkový úchop a pak až použije i palec
   • princip proximodistální - od hrudníku směrem ven; napřed paže, pak hrubá motorika, jemná motorika
   • princip kefalokaudální - od hlavy k patě; začne ovládat nejdříve hlavičku (udrží ji), pak ovládání páteře, dolních končetin
 • princip střídavého proplétání flexorů a extenzorů
 • princip funkční asymetrie
 • princip individualizace (zrání)
 • princip autoregulace (biorytmus)

Vývoj po čtvrtletích (trimenonech) – A. Gesell

 • vleže naznak
 • posazování
 • sed
 • vývoj stoje
 • na bříšku
 • úchop
 • vokalizace
 • sociální vztahy

  Sociální a citový vývoj kojence

 • René Spitz – tři stádia vývoje vztahů:
  • preobjektální (do tří měsíců)
  • stádium předběžného objektu (3 – 6/8 měs.)
  • stádium objektu (od 6/8. měs.) – separační úzkost, strach z cizích osob
 • Další studie: M. Mahlerová, M. Ainsworthová
 • předpoklad socializace: interakce mezí dítětem a rodiči
 • co dítě potřebuje? – stabilitu a kontinuitu ve vztazích -> pocit jistoty a bezpečí
  • Matějček: „Co malé děti nejvíce potřebují“
  </ul>