Neobehaviorismus (Tolman, Hull, Skinner, yalská škola)

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání
 • Neobehaviorismus (dominantní do konce 50. let 20. st)
  • Nová generace se zaměřuje na studium učení a formování osobnosti.
  • Tolman vyvrátil předchozí paradigma a zavedl intervenující proměnnou (všechny determinanty určující  individualitu člověka)
  • Chování není pouhou bezprostřední reakcí na podnět, ale je ovlivňován řadou vnitřních proměnných (dědičnost, dřívější učení, momentální fyziologické stavy)
  • Paradigma
   • R=f(S-O) - behaviorální odezva je funkcí podnětu a organismu
  • Usiluje o zpřesnění odborné terminologie
  • Edward Chace Tolman (1886-1959)
   • narozen v Newtonu
   • Pracoval na kalifornské univerzitě v Berkeley
   • Ovlivněn Gestalt psychologií
   • Zavedl pojem "Intervenující proměnná" a začal rozlišovat Molekulární (jednoduché fyziologické projevy) a molární chování (účelná behaviorální struktura)
   • S vyjímkou jednoduchých reflexů lze zvířecí i lidské chování modifikovat na základě zkušenosti.
   • Provedl spoustu pokusů s krysami v bludišti
    • Výzum prostorové orientace
    • popsal uspořádávání kognitivní mapy u krysy procházející bludištěm
    • Popsal problematiku latentního učení
  • Clark Leonard Hull (1885-1952)
   • Pracoval v New Yorku
   • 1942 - vydal "Principy chování"
   • Vytvořil hypoteticko deduktivní systém
    • Popisuje na úrovni matematických modelů chování člověka
   • popsal důležité proměnné
 • Drive (puzení)
  • primární motivační stav
 • Posílení (zpevnění)
  • důsledek redukce drivu
 • Incentivy (pobídky)
 • jídlo, pití - cokoliv co naplňuje Drive
 • Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
  • Narozen v Pensylvánii
  • Zastáncem striktního S-R
  • Odmítl pojem intervenovaná proměnná
  • Rozlišil 2 druhy chování
   • respondentní
   • operantní
  • Při svých pokusech používal Skinnerův box (podobný Thorndikovu)
  • Na základě yěchto pokusů popsal tři druhy posílení
   • pozitivní
   • negativní
   • trest
 • Hodnocení behaviorismu
  • Martin Selingman popsal Naučenou bezmocnost, na kterou se snaží reagovat naučeným optimismem
  • Odnoží je Kognitivně-Behaviorální terapie – zástupce Jan Praško

Dominance tohoto směru pozastavila výzkum vnímání (vědomí, imaginace, cítění), jehož jedinou metodou zkoumání může být introspekce