Plasticita vývoje a resilience: Porovnání verzí

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
'''<u>1. Plasticita vývoje</u>'''
+
== '''<u>1. Plasticita vývoje</u>''' ==
 
+
 
+
  
 
*= míra modifikovatelnosti vývoje, možnost změny
 
*= míra modifikovatelnosti vývoje, možnost změny
*X zakořeněný názor o '''rozhodujících prvních letech života -&nbsp;'''po 2. sv. v. dva proudy:
+
*X zakořeněný názor o '''rozhodujících prvních letech života'''
 +
po 2. sv. v. dva proudy:
 
**'''psychoanalyticko-klinický: '''
 
**'''psychoanalyticko-klinický: '''
 
***'''John Bowlby: ''„Maternal Care and Mental Health“''''' (1951); spolupráce s&nbsp;René Spitzem
 
***'''John Bowlby: ''„Maternal Care and Mental Health“''''' (1951); spolupráce s&nbsp;René Spitzem
Řádka 39: Řádka 38:
 
'''resumé: vývoj je plastický'''
 
'''resumé: vývoj je plastický'''
  
 
+
== '''<u>2.&nbsp;Resilience</u>''' ==
 
+
 
+
 
+
'''<u>2.&nbsp;Resilience</u>'''
+
  
 
*individuální psychická odolnost, nezdolnost (opak: vulnerabilita – zranitelnost) =&nbsp;to, co dítě zažije v útlém věku, nemusí mít nutně negativní důsledky
 
*individuální psychická odolnost, nezdolnost (opak: vulnerabilita – zranitelnost) =&nbsp;to, co dítě zažije v útlém věku, nemusí mít nutně negativní důsledky
Řádka 53: Řádka 48:
 
*pojem resilience není to samo jako odolnost,&nbsp;zahrnuje i jakýsi vývojový/růstový potenciál
 
*pojem resilience není to samo jako odolnost,&nbsp;zahrnuje i jakýsi vývojový/růstový potenciál
  
'''Definice resilience (Mastenová)'''
+
=== '''Definice resilience (Mastenová)''' ===
  
 
*= proces, schopnost i výsledek úspěšné adaptace člověka na vzdory nepříznivým či ohrožujícím podmínkám
 
*= proces, schopnost i výsledek úspěšné adaptace člověka na vzdory nepříznivým či ohrožujícím podmínkám
Řádka 68: Řádka 63:
 
*'''posttraumatický růst osobnosti''' (psychologové zabývající se pozitivní psych.; nové téma)
 
*'''posttraumatický růst osobnosti''' (psychologové zabývající se pozitivní psych.; nové téma)
  
'''Protektivní faktory'''
+
=== '''Protektivní faktory''' ===
  
 
*tlumí účinek rizikových ohrožujících faktorů, posilují sebevědomí a „self-efficacy“ -> aktivita, změna; ALE nutně samy o sobě nevedou k resilienci
 
*tlumí účinek rizikových ohrožujících faktorů, posilují sebevědomí a „self-efficacy“ -> aktivita, změna; ALE nutně samy o sobě nevedou k resilienci
Řádka 74: Řádka 69:
 
*u dětí dnes studovány velmi často: válečné konflikty, přírodní katastrofy, teroristické útoky, únosy, dramatická odloučení od rodiny
 
*u dětí dnes studovány velmi často: válečné konflikty, přírodní katastrofy, teroristické útoky, únosy, dramatická odloučení od rodiny
 
*obecné protektivní faktory platné ve všech kulturách: intenzivní rodičovská péče (citový vztah, i k&nbsp;náhradním osobám), sebedůvěra, vědomí příslušnosti ke skupině, víra, inteligence a jiné kompetence dítěte
 
*obecné protektivní faktory platné ve všech kulturách: intenzivní rodičovská péče (citový vztah, i k&nbsp;náhradním osobám), sebedůvěra, vědomí příslušnosti ke skupině, víra, inteligence a jiné kompetence dítěte
*'''podle věku dítěte'''
+
*
 +
==== '''podle věku dítěte''' ====
 +
 
 
**'''útlý věk''' - „easy“ temperament, přizpůsobivé, aktivní, sociabilní, zvladatelné a příjemné děti
 
**'''útlý věk''' - „easy“ temperament, přizpůsobivé, aktivní, sociabilní, zvladatelné a příjemné děti
 
***s&nbsp;temperamentem se těžko něco udělá; pokud se dítě potřebuje vybít, doporučuje se mu třeba dát kousek papíru k&nbsp;roztrhání apod.
 
***s&nbsp;temperamentem se těžko něco udělá; pokud se dítě potřebuje vybít, doporučuje se mu třeba dát kousek papíru k&nbsp;roztrhání apod.
Řádka 81: Řádka 78:
 
***vhodné děti formou hry připravit na krizové situace (např. ztracení se v&nbsp;obchodě)
 
***vhodné děti formou hry připravit na krizové situace (např. ztracení se v&nbsp;obchodě)
 
**'''školní věk a dospívání''' – dovednosti komunikovat, schopnost řešit problémy, koníček, zdravé sebevědomí, kamarádský vztah, interní místo kontroly (vědomí vlastní účinnosti – ví, že svůj život může do určité míry ovlivnit)
 
**'''školní věk a dospívání''' – dovednosti komunikovat, schopnost řešit problémy, koníček, zdravé sebevědomí, kamarádský vztah, interní místo kontroly (vědomí vlastní účinnosti – ví, že svůj život může do určité míry ovlivnit)
*'''v&nbsp;rodině'''
+
*
 +
==== '''v&nbsp;rodině''' ====
 +
 
 
**úzký emocionální vztah, důvěra a bezpečí, pečovatelské chování, duchovní dimenze, širší sociální podpůrná síť
 
**úzký emocionální vztah, důvěra a bezpečí, pečovatelské chování, duchovní dimenze, širší sociální podpůrná síť
 
**'''rozdíly mezi chlapci a dívkami! '''
 
**'''rozdíly mezi chlapci a dívkami! '''
Řádka 89: Řádka 88:
 
****v&nbsp;mladším školním věku resilientnější, v&nbsp;dospívání a adolescenci méně
 
****v&nbsp;mladším školním věku resilientnější, v&nbsp;dospívání a adolescenci méně
  
'''Závěr:'''
+
== '''Závěr:''' ==
  
 
*největší vliv na individuální resilienci má:
 
*největší vliv na individuální resilienci má:

Verze z 16. 5. 2015, 16:51

1. Plasticita vývoje

 • = míra modifikovatelnosti vývoje, možnost změny
 • X zakořeněný názor o rozhodujících prvních letech života

po 2. sv. v. dva proudy:

  • psychoanalyticko-klinický:
   • John Bowlby: „Maternal Care and Mental Health“ (1951); spolupráce s René Spitzem
    • dojde-li k separaci dítěte od matky v útlém věku, má to trvalé následky po celý život
    • Bowlby nezkoumal, co předcházelo separaci od matky
    • metodologicky nepřesné
    • separační reakce apod.; trvalé následky
  • experimentální:
   • vliv etologie
   • K. Lorenz – vtištění housatům
    • existují určité kritické periody, kdy se dětem do jejich psychiky něco vtiskne (imprinting)
    • v kritické periodě musí dojít k nějakému pokroku či naučení se něčeho, jinak je tato schopnost ztracena
    • tvrdilo se, že pokud se dítě do 5 let nenaučí mluvit, už se mu to nikdy nepovede – není to pravda
    • dneska se nemluví o kritických periodách, ale i tak víme, že existují jisté senzitivní periody (období zvýšeně citlivá; dítě je připraveno na to, aby se něco učilo; např. vývoj řeči – senzitivní perioda od roku a půl do dvou let)

Podpora myšlenky plasticity vývoje: Ann a Alan Clarkeovi, GB

 • díla Ann a Alana Clarkeových:
  • „Early experience – myth and evidence“ (1976)
  • „Early experience and the life path“ (2000)
 • rozlišovat formy mateřské deprivace
  • co předcházelo k tomu, že se dítě ocitlo bez matky (matka nemá zájem X matka jde na operaci a o dítě se nemá kdo postarat)
  • co následuje oddělení dítěte (+ je oddělení krátkodobé či dlouhodobé?)
 • dítě není pasivním příjemcem vlivů
  • např. pěkné dítě spíše přivolá zdravotní sestru X ošklivé a uplakané dítě bude mít problém s péčí o něj -> záleží na temperamentu dítěte i na předchozích zkušenostech
 • pro poznání příčin nutno provést změnu
  • např. vyšetřuji dítě, které je opožděné ve vývoji, nemůžu bez důkladné anamnézy říct, zda je mentálně retardované - může to být způsobeno důsledkem psychické deprivace (nezájem rodičů o dítě apod.)
  • dříve často docházelo k špatné diagnostice dětí v dětských domovech
  • náprava deprivace je možná (X retardace není) - psychické potřeby dítěte je možné uspokojovat dodatečně
  • ne kritické periody, ale senzitivní období (ALE v organogenezi kritické periody skutečně jsou!)
 • interakce – vzájemné působení vlivů, např. dítě, které se narodí s viditelným mentálním postižením (např. Downův syndrom) je rizikové především proto, že u rodičů mohlo dojít ke zklamání (nečekali, že se jim narodí postižené dítě) – postižení samotné z psychologického hlediska není tolik rizikové

resumé: vývoj je plastický

2. Resilience

 • individuální psychická odolnost, nezdolnost (opak: vulnerabilita – zranitelnost) = to, co dítě zažije v útlém věku, nemusí mít nutně negativní důsledky
 • 70. léta 20. stol.
 • tzv. sebenapravující tendence; později děti odolné (resistentní) vůči stresu, resilience (př.: USA, děti z rodin, kde rodiče byli alkoholici -> na ty děti to ve většině případů nemělo takový vliv, jak se čekalo)
 • A. Masternová, M. Rutter; E. Wernerová (vývoj. psych., University of California)
 • Z. Matějček a Z. Dytrych: „Riziko a resilience“ (1998) – článek publikovaný v Československé psychologii
 • J. Křivohlavý – např. knihy „Psychologie nemoci“a „Psychologie zdraví“ - resilience v kontextu fyzického i psychického zdraví
 • pojem resilience není to samo jako odolnost, zahrnuje i jakýsi vývojový/růstový potenciál

Definice resilience (Mastenová)

 • = proces, schopnost i výsledek úspěšné adaptace člověka na vzdory nepříznivým či ohrožujícím podmínkám
  • nejedná se pouze o rys osobnosti; je to i jakýsi proces
  • je evidentní až ve chvíli, kdy na člověka působí nějaká zátěž -> pokud člověk nikdy žádnou zátěž nezažil, není možné zjistit míru resilience
 • trojí podoba:
  • dobré výsledky vývoje navzdor vysokému riziku
  • zachovaná kompetence i pod trvalou zátěží
  • zotavení z traumatu a následné dobré prospívání
 • výzkum resilience se soustředí na protektivní faktory (ochranné, protiklad rizikových faktorů)
 • resilience je širší pojem než odolnost
  • odolnost: rezistence proti destrukci, schopnost zachovat si integritu při zátěži
  • resilience navíc obsahuje: složka vlastního pozitivního rozvoje, růstu, utváření, zrání, vytváření nových dovedností atd.
 • posttraumatický růst osobnosti (psychologové zabývající se pozitivní psych.; nové téma)

Protektivní faktory

 • tlumí účinek rizikových ohrožujících faktorů, posilují sebevědomí a „self-efficacy“ -> aktivita, změna; ALE nutně samy o sobě nevedou k resilienci
 • jejich účinek je zřetelný pouze u „high-risk“ populace
 • u dětí dnes studovány velmi často: válečné konflikty, přírodní katastrofy, teroristické útoky, únosy, dramatická odloučení od rodiny
 • obecné protektivní faktory platné ve všech kulturách: intenzivní rodičovská péče (citový vztah, i k náhradním osobám), sebedůvěra, vědomí příslušnosti ke skupině, víra, inteligence a jiné kompetence dítěte

podle věku dítěte

  • útlý věk - „easy“ temperament, přizpůsobivé, aktivní, sociabilní, zvladatelné a příjemné děti
   • s temperamentem se těžko něco udělá; pokud se dítě potřebuje vybít, doporučuje se mu třeba dát kousek papíru k roztrhání apod.
  • předškolní věk – samostatnost i schopnost požádat o pomoc
   • je možné aktivně ovlivnit míru jejich resilience (když je vedeme k tomu, aby byli samostatní)
   • vhodné děti formou hry připravit na krizové situace (např. ztracení se v obchodě)
  • školní věk a dospívání – dovednosti komunikovat, schopnost řešit problémy, koníček, zdravé sebevědomí, kamarádský vztah, interní místo kontroly (vědomí vlastní účinnosti – ví, že svůj život může do určité míry ovlivnit)

v rodině

  • úzký emocionální vztah, důvěra a bezpečí, pečovatelské chování, duchovní dimenze, širší sociální podpůrná síť
  • rozdíly mezi chlapci a dívkami!
   • resilientní chlapci – dobrý mužský vzor pro identifikaci - maskulinní, ale zároveň dokázal vyjadřovat city
    • do dospívání zranitelnější (ještě stále lpí na mateřské postavě), resilientnější až ve fázi adolescence (identifikace s vlastní sexuální rolí)
   • resilientní dívky – vzor pečující, zvládá svou práci, emancipovaná, zaměstnaná matka (zvládala práci i rodinu)
    • v mladším školním věku resilientnější, v dospívání a adolescenci méně

Závěr:

 • největší vliv na individuální resilienci má:
  • temperament
  • kompetence (schopnosti a dovednosti)
  • sebehodnocení
 • je možné posilovat resilienci – snížit rizika, zvyšovat sebeúctu, rozšiřovat kompetence a zdroje sociální opory