Prenatální období a jeho význam pro další vývoj

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání
 • zájem psychologů od 70. let 20. století
 • profesionální zájem rovněž genetici, embryologové, gynekologové, porodníci, neonatologové
 • staré názory na těhotenství: pasivní období, „čekání na dítě“, plod jako nevyvinutá, ne zcela lidská bytost
 • prenatálnímu období je dnes přikládán velký význam

Matějček, Langmeier: Počátky našeho duševního života (1986) – tato kniha není dodnes překonána v tom, že přinesla poznatky ve velmi kondenzované podobě, s fotografiemi apod.

 

Možnosti výzkumu[editovat]

 • dříve omezené z důvodů zdravotních a etických
 • při operativním odebrání plodu – mimoděložní těhotenství – život ohrožující, proto musí být operativně těhotenství ukončeno
 • pozorování nedonošených dětí
 • využití moderní techniky k registraci spontánních aktivit: nitroděložní fotografie (první Lennart Nilsson), ultrazvuk, kardiotokograf (záznam činnosti srdce plodu), fetální EEG (mozková aktivita)

 

Přehled fází prenatálního (antenatálního) vývoje[editovat]

 • 280 dní =  10 lunárních = 9 kalendářních měsíců = 40 týdnů
 • gestační věk – věk od početí

1. fáze blastémová, období ova: 1-2 týdny od oplodnění, hyperplastické období, dělení a množení buněk

2. fáze embrya – zárodku: do 8 týdnů, diferenciace základních tělesných orgánů (organogeneze)

3. fáze fetální – období plodu: od 8 týdnů do porodu, hypertrofické období

 

 • od dokončeného 6. měsíce (od 28. týdne) – možnost záchrany předčasně narozeného plodu (od 500g) – longitudinální výzkum ÚPMD-Praha, Podolí
 • u extrémně nevyzrálých dětí lékaři zvažují, zda dítě zachránit či ne (píše o tom MUDr. Lumír Kantor)

 

Organogeneze a noxa (teratogenní účinky)[editovat]

 • nebezpečí poškození embrya: vedlejší účinky léků (contergan 1959-62), infekční onemocnění, alkohol (FAS), nikotin a jiné drogy
 • lze odhadnout, ve kterém období došlo ke vzniku vad:
  • malformace očí – 3. – 7. týden
  • rozštěp rtů – 5. – 6. týden
  • těžké srdeční vady – kolem 5. týdne
  • srůsty prstů – 6. – 10. týden
  • jiné malformace končetin – 4. – 7. týden
 • mozek má svůj vývojový čas po celou dobu embryonálního i fetálního vývoje -> může být poškozen kdykoliv od druhého týdne
 • FAS (Fetální alkoholový syndrom)
  • objevil Johns (USA)
  • v ČR R. Tichá – KÚ Olomouc
  • typické znaky v obličeji, mentální retardace, vnitřní orgánové poškození – srdce, ledviny
  • 1 ze 750 narozených dětí (USA)
  • FAE (Fetal Alkohol Efekt) – lehčí poškození než FAS
 • nikotin – riziko předčasného porodu vyšší až 2 - 4x, nízká porodní hmotnost, hypotrofické (malinké) děti
 • marihuana – růstová retardace plodu (jinak zatím nebyly prokázány žádné dramatické následky užívání)
 • tvrdé drogy obecně
  • novorozenecký abstinenční syndrom (třes, zvýšený svalový tonus, vysoko postavený hlas při křiku)
  • 3 – 7x častější předčasný porod, nízká porodní hmotnost, nezralost, zvýšená dráždivost, problémy s krmením, spánkem, zahlenění, pocení
 • heroin – mentální retardace, mikrocefalie (malá hlavička), epileptický syndrom
 • kokain – malformace, neurologické problémy
 • </ul>

   

  Nové výzkumné poznatky – University of Leicester[editovat]

  • dřívější předpoklad: porodní asfyxie (přidušení) je hlavní příčinou neurologického postižení (DMO – dětská mozková obrna)
   • ale u narozených v termínu jen 8 – 10% případů DMO souvisí s asfyxií
  • většina neurol. postižení je zapříčiněna komplikacemi dlouho před porodem – při vývoji plodu
  • </ul>

    

   Nový obor – prenatální psychologie[editovat]

   • plod je aktivní, reaguje na své prostředí, komunikuje s ním
   • G. H. Graber, 1971 Vídeň - založena společnost pro prenatální psychologii
   • Thomas Verny, 1983 Toronto – 1. mezinárodní kongres (kniha „Skrytý život nenarozeného dítěte“,1981)
   • P. Fedor Freybergh (Švéd) – „Encounter with the unborn“
   • Journal of Prental and Perinatal Psychology and Health

   Závěr[editovat]

   Co víme[editovat]

   • psychický stav matky -> základy psychiky dítěte (biochemická cesta) – úzkost, stres, kladné emoce
   • rodičovské postoje se utvářejí už od dětství, jsou ovlivněné tím, s jakým partnerem žena přivádí dítě na svět, připravenost na dítě (dítě plánované, chtěné, nechtěné)

   Dytrych, Matějček, Schüller: „Nechtěné děti“ (1975)

   O čem spekulujeme[editovat]

   • prostřednictvím změněných stavů vědomí se při věkové regresi můžeme dostat až do doby prenatální (hypnóza, holotropní dýchání, psychedelické drogy)
   • psychopatologické stavy dospělých mají souvislost s obtížemi při porodu (klaustrofobie, agorafobie)

   E. RheinWaldová: „Rodičovství není pro každého“ (1993)