Teorie a periodizace vývoje: Porovnání verzí

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „= Teorie vývoje = <div class="level1" style="line-height: 20.7999992370605px;"><br/></div> == Přehled teorií vývoje == <div class="level2" style="line-…“)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
= Teorie vývoje =
 
= Teorie vývoje =
<div class="level1" style="line-height: 20.7999992370605px;"><br/></div>
+
 
 
== Přehled teorií vývoje ==
 
== Přehled teorií vývoje ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level2">
 
#Teorie endogenistické, biologizující
 
#Teorie endogenistické, biologizující
 
##racionalistické, růstové
 
##racionalistické, růstové
Řádka 10: Řádka 10:
 
</div>
 
</div>
 
== Endogenistické teorie ==
 
== Endogenistické teorie ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;"><br/></div>
+
 
 
== Racionalistické teorie ==
 
== Racionalistické teorie ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level2">
 
*filosofická tradice nativismu, objektivního idealismu (Platon, Descartes, Leibnitz)
 
*filosofická tradice nativismu, objektivního idealismu (Platon, Descartes, Leibnitz)
 
*dítě se rodí ve své přirozenost jako dobré, nechat jej volně růst (výchovná filosofie – Komenský, Rousseau)
 
*dítě se rodí ve své přirozenost jako dobré, nechat jej volně růst (výchovná filosofie – Komenský, Rousseau)
Řádka 20: Řádka 20:
 
</div>
 
</div>
 
== Iracionalistické teorie ==
 
== Iracionalistické teorie ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level2">
 
*opět předpoklad něčeho vrozeného, ale teorie jsou spekulativní, fatalistické
 
*opět předpoklad něčeho vrozeného, ale teorie jsou spekulativní, fatalistické
 
*'''psychoanalýza'''&nbsp;–&nbsp;'''S. Freud'''&nbsp;→ pět stádií&nbsp;'''psychosexuálního vývoje''':
 
*'''psychoanalýza'''&nbsp;–&nbsp;'''S. Freud'''&nbsp;→ pět stádií&nbsp;'''psychosexuálního vývoje''':
Řádka 33: Řádka 33:
 
</div>
 
</div>
 
== Exogenistické teorie ==
 
== Exogenistické teorie ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level2">
 
*rozhodující význam pro vývoj osobnosti má zkušenost a vnější faktory
 
*rozhodující význam pro vývoj osobnosti má zkušenost a vnější faktory
 
*extrémní podoba =&nbsp;'''behaviorismus''',&nbsp;'''J. Watson'''
 
*extrémní podoba =&nbsp;'''behaviorismus''',&nbsp;'''J. Watson'''
Řádka 41: Řádka 41:
 
</div>
 
</div>
 
== Syntetizující teorie ==
 
== Syntetizující teorie ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level2">
 
*všechny typy vlivů jsou vzájemně propojené (v interakci)
 
*všechny typy vlivů jsou vzájemně propojené (v interakci)
 
*vliv&nbsp;'''systémového přístupu'''&nbsp;- tzn. uvažování v souvislostech (např. problémové dítě → zaměřím se i na rodinu – pokud to dítě není léčeno v kontextu rodiny, léčba nemá smysl)
 
*vliv&nbsp;'''systémového přístupu'''&nbsp;- tzn. uvažování v souvislostech (např. problémové dítě → zaměřím se i na rodinu – pokud to dítě není léčeno v kontextu rodiny, léčba nemá smysl)
Řádka 55: Řádka 55:
  
 
=== E. Erikson – psychosociální vývoj ===
 
=== E. Erikson – psychosociální vývoj ===
<div class="level3" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level3">
 
*'''osm věků člověka''':
 
*'''osm věků člověka''':
 
*důvěra proti nedůvěře (kojenec)
 
*důvěra proti nedůvěře (kojenec)
Řádka 68: Řádka 68:
 
</div>
 
</div>
 
=== Jean Piaget – kognitivní vývoj ===
 
=== Jean Piaget – kognitivní vývoj ===
<div class="level3" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level3">
 
*asimilace – akomodace
 
*asimilace – akomodace
 
*'''5 stadií''':
 
*'''5 stadií''':
Řádka 78: Řádka 78:
 
</div>
 
</div>
 
== Periodizace vývoje – obecné otázky ==
 
== Periodizace vývoje – obecné otázky ==
<div class="level2" style="line-height: 20.7999992370605px;">
+
<div style="line-height: 20.79px;" class="level2">
 
*zastánci vývoje jako plynulého procesu odmítají členění do stadií X názor, že vývoj probíhá ve fázích, ale nevíme, zda jsou obecné fáze nebo jen dílčí (např. v kognitivní oblasti)
 
*zastánci vývoje jako plynulého procesu odmítají členění do stadií X názor, že vývoj probíhá ve fázích, ale nevíme, zda jsou obecné fáze nebo jen dílčí (např. v kognitivní oblasti)
 
*problémem je stanovení hranic jednotlivých období (různá kritéria – biologická, sociální)
 
*problémem je stanovení hranic jednotlivých období (různá kritéria – biologická, sociální)
Řádka 90: Řádka 90:
 
***do čtrnácti jako páže např. u dvorní dámy
 
***do čtrnácti jako páže např. u dvorní dámy
 
***do 21 jako panoš u rytíře – učil se rytířským ctnostem
 
***do 21 jako panoš u rytíře – učil se rytířským ctnostem
 +
 +
== Závěr&nbsp; ==
  
 
*neexistuje jednotná a jednoznačně přijímaná teorie ani periodizace vývoje, ale víme, že v ontogenezi jsou:
 
*neexistuje jednotná a jednoznačně přijímaná teorie ani periodizace vývoje, ale víme, že v ontogenezi jsou:

Verze z 16. 5. 2015, 16:45

Teorie vývoje

Přehled teorií vývoje

 1. Teorie endogenistické, biologizující
  1. racionalistické, růstové
  2. iracionalistické
 2. Teorie exogenistické, sociologizující
 3. Teorie interakcionistické, syntetizující

Endogenistické teorie

Racionalistické teorie

 • filosofická tradice nativismu, objektivního idealismu (Platon, Descartes, Leibnitz)
 • dítě se rodí ve své přirozenost jako dobré, nechat jej volně růst (výchovná filosofie – Komenský, Rousseau)
 • Arnold Gessel
  • pozorování kojenců - pozorování růstu, zrání – maturace zejména motorického vývoje kojenců (zákonitosti) → dodnes platí
  • vývoj člověka jde zevnitř

Iracionalistické teorie

 • opět předpoklad něčeho vrozeného, ale teorie jsou spekulativní, fatalistické
 • psychoanalýza – S. Freud → pět stádií psychosexuálního vývoje:
 • orální stadium (do 1 roku)
  • anální stadium (do 3 let)
  • falická stadium (do 6 let)
  • stadium latence (do 11 let)
  • genitální stadium (od dospívání)
  • problém Freuda – nechápe vývoj jako celoživotní proces; dnes se jeho koncept nepoužívá
 • podle Matějčka:
  • i ve stadiu latence se dějí velmi významné věci – přijetí vlastní sexuální role!, projevení specificky lidského chování k dítěti

Exogenistické teorie

 • rozhodující význam pro vývoj osobnosti má zkušenost a vnější faktory
 • extrémní podoba = behaviorismusJ. Watson
 • psychologie redukována na zvnějšku pozorovatelné chování
 • nedoceněná vlastní aktivita člověka a jeho prožívání
 • v nových teoriích je věnována pozornost prostředí, ale vyváženě

Syntetizující teorie

 • všechny typy vlivů jsou vzájemně propojené (v interakci)
 • vliv systémového přístupu - tzn. uvažování v souvislostech (např. problémové dítě → zaměřím se i na rodinu – pokud to dítě není léčeno v kontextu rodiny, léčba nemá smysl)
 • biodromální psychologie, Josef Koščo, 1968
  • vývoj jako celoživotní proces
 • psychologie životní cesty
 • idiografická či monotetická orientace
  • idiografická – popis vývoje jedince, např. případová studie
  • nomotetická – obecný popis zákonitostí vývoje, které platí obecně
 • zahraniční obdoba: life-span psychology

Další známé koncepce vývoje

E. Erikson – psychosociální vývoj

 • osm věků člověka:
 • důvěra proti nedůvěře (kojenec)
  • autonomie proti studu a pochybám (batole)
  • iniciativa proti vině (předškolák)
  • výkonnost proti méněcennosti (ml. šk.)
  • identita proti zmatení rolí (dospívání)
  • intimita proti osamělosti (raná dosp.)
  • generativita proti stagnaci (střed. dosp.)
  • integrita proti zoufalství (stáří)
 • des víme, že neuspokojení určitých potřeb v raném dětství je do značné míry napravitelné

Jean Piaget – kognitivní vývoj

 • asimilace – akomodace
 • 5 stadií:
 • senzorimotorická inteligence (do 2 let)
  • předpojmové a symbolické myšlení (do 4 let)
  • názorné myšlení (do 7/8 let)
  • stádium konkrétních operací (do 11/12 let) – ne hned se vstupem do školy!
  • stádium formálních operací (od dospívání)

Periodizace vývoje – obecné otázky

 • zastánci vývoje jako plynulého procesu odmítají členění do stadií X názor, že vývoj probíhá ve fázích, ale nevíme, zda jsou obecné fáze nebo jen dílčí (např. v kognitivní oblasti)
 • problémem je stanovení hranic jednotlivých období (různá kritéria – biologická, sociální)
 • odlišnosti v anglosaském pojetí – zde adolescence již od 11 let, u nás od 15 let
 • příklad starých periodizací vývoje
  • např. za doby J. A. Komenského byla snaha vývoj, zejména dětství, rozčlenit
   • děvčata se nebrala v úvahu, sedělo to jen na chlapce
   • násobky šesti
  • ve výše postavených rodinách
   • do sedmi u matky
   • do čtrnácti jako páže např. u dvorní dámy
   • do 21 jako panoš u rytíře – učil se rytířským ctnostem

Závěr 

 • neexistuje jednotná a jednoznačně přijímaná teorie ani periodizace vývoje, ale víme, že v ontogenezi jsou:
  • kratší časové úseky, nahromadění vývojových změn (uzlové body, přechody)
  • delší časové úseky (období, stadia, etapy, stupně), kdy jsou vývojové změny méně zřetelné
  • jednotlivé změny za sebou následují v určitém pořadí