VPS1D-Vypracované okruhy

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

Okruh Zpracovává Stav
1. Vymezení vývojové psychologie, její cíle a úkoly, aplikační možnosti. Historický přehled, významní představitelé vývojové psychologie. Ladislav Linhart finální k revizi
2. Pojem vývoj, základní formy, faktory a mechanismy vývoje. Zákonitosti a modely vývoje. Ladislav Linhart finální k revizi
3. Metody vývojově psychologických zkoumání Dan Ryznar finální k revizi
4. Teorie a periodizace vývoje Ladislav Linhart finální k revizi
5. Nové koncepce: life-span a ekosystémové koncepce Ladislav Linhart finální k revizi
6. Plasticita vývoje a resilience Jan Hoférek finální k revizi
7. Prenatální období a jeho význam pro další vývoj Ladislav Linhart finální k revizi
8. Porod na kontinuu života před a po narození Ladislav Linhart nutná revize
9. Novorozenecké období Majda Zemanová rozpracováno
10. Nedonošené a nezralé děti - specifické problémy

11. Kojenecké období Majda Zemanová rozpracováno
12. Batole - hlavní vývojové trendy Majda Zemanová rozpracováno
13. Charakteristika předškolního období Majda Zemanová rozpracováno