Vymezení vývojové psychologie, její cíle a úkoly, aplikační možnosti. Historický přehled, významní představitelé vývojové psychologie: Porovnání verzí

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „'''Okruh:''' '''''1. Vymezení vývojové psychologie, její cíle a úkoly, aplikační možnosti. Historický přehled, významní představitelé v…“)
 
 
Řádka 98: Řádka 98:
 
*Václav Příhoda – 30. léta, „Ontogeneze lidské psychiky“
 
*Václav Příhoda – 30. léta, „Ontogeneze lidské psychiky“
 
*Josef Švancara – výzkum dvojčat, dětské kresby, gerontopsychologie, metodologie
 
*Josef Švancara – výzkum dvojčat, dětské kresby, gerontopsychologie, metodologie
*Jarmila Kotásková – morální vývoj (zkoumala to za totality!)
+
*Jarmila Kotásková – morální vývoj (prováděla výzkum za totality!)
 
*Zdeněk Matějček – výzkum psychické deprivace, náhradní rodinná péče, rodičovství
 
*Zdeněk Matějček – výzkum psychické deprivace, náhradní rodinná péče, rodičovství
 
*Vladimír Smékal – zakladatel a vedoucí CVVOE Brno (dnešní Výzkumné centrum)
 
*Vladimír Smékal – zakladatel a vedoucí CVVOE Brno (dnešní Výzkumné centrum)
 
</div>
 
</div>

Aktuální verze z 11. 2. 2020, 16:22

Okruh: 1. Vymezení vývojové psychologie, její cíle a úkoly, aplikační možnosti. Historický přehled, významní představitelé vývojové psychologie.

Otázku jsem z důvodu její obsáhlosti rozdělil na 2 části.


Vymezení vývojové psychologie, její cíle a úkoly, aplikační možnosti.[editovat]

Vymezení vývojové psychologie[editovat]

 • chápání běhu lidského života a faktorů, které ovlivňují vyvíjející se osobnost
 • studium změn prožívání a chování v časovém průběhu
 • zaměření na dynamiku životního dění
  • Herakleitos„Panta rei“ - všechno plyne
 • starší pojetí: dětská psychologie, psychologie dítěte
  • Charlotte Bühlerová – jako první představila myšlenku vývoje i ve stáří
 • přelom 70. léta 20. století

Vývoj je celoživotní proces zahrnující jak evoluce tak i následnou involuci

 • evoluce – růst, zdokonalování, posun na vyšší úroveň
 • involuce – úbytek, zhoršování

Cíle vývojové psychologie[editovat]

 • popsat podmínky a průběh vývojových změn
 • odvodit obecné zákonitosti (síly způsobující vývojové změny a jejich příčiny)
 • vytvořit ucelenou teorii vývoje, která umožňuje:
  • vysvětlení pozorovatelného
  • predikci dosud neprokázaného

Historický přehled, významní představitelé vývojové psychologie.[editovat]


Z dějin vývojové psychologie[editovat]

 • předvědecké období
  • díla pokrokových myslitelů 17. – 18. stol.
   • Komenský
   • Pestalozzi – švýcarský pedagog, propracoval vzdělávací systém
   • Rousseau
    • Ženeva – od roku 1912 Ústav J.J Rousseaua – výzkumné středisko
 • 19. století – přírodovědná orientace, vliv Darwinovy evoluční teorie
  • Haeckel – biogenetický zákon
   • ontogeneze je opakováním fylogeneze
  • G. S. Hall – „otec dětské psychologie“
   • zákon rekapitulace – psychický vývoj jedince je zkráceným opakováním antropogeneze (vývoje lidstva)
    • dopad na výchovnou filosofii západního světa
    • např. USA – tzv. volná/nestresová výchova
    • dítě nemá pevné mantinely, rodina žije pod diktátem dítěte → dítě žije v nejistotě (knihy prof. Matějčka)

První systematické studie[editovat]

 • biografická pozorování – podrobné deníky dětí, většinou 0 – 3 roky
 • W. Preyer (fyziolog): „Die Seele des Kindes“ (1882) = „Duše dítěte“
 • 1891 – Hall publikovat „Notes on the study of infants“ („Poznámky o studiu dítěte“)
 • Ch. Darwin, H. Taine, W. Stern, V. příhoda (zakladatel české vývojové psychologie, „Ontogeneze lidské psychiky“)
 • J. Piaget aj. – deníky dětí jako první forma longitudinálního postupu při zkoumání vývoje
 • užitečný výsledek rozvoje vývojové psychologie – poprvé zdokumentováno, jak vypadá normální chování, myšlení a prožívání v určitém věku

Vývojová psychologie ve „století dítěte“ (konec 19. – 20. století)[editovat]

 • výzkum inteligence – po dlouhou dobu hlavní téma psychologie dítěte
  • požadavky školství – vědecky poznávat a vzdělávat děti
 • 1905 – Francie, první inteligenční škály (Binet, Simon)
  • Binet založil 1889 na Sorbonně Laboratoř pro dětskou psychologii
 • v Německu W. Stern – zavedl přesné pozorovací metody
 • Rakousko – manželé Bühlerovi, 20. – 30. léta, Lebenslauf psychologie („life-span psychology, psychologie životního běhu), testy k určování vývojové úrovně dětí
 • Švýcarsko – Jean Piaget – koncepce vývoje myšlení

Proč studovat vývojovou psychologii?[editovat]

 • posouzení struktury osobnosti vzhledem k normě
 • charakteristika osobnosti a stanovení prognózy vývoje
 • na základě retrospektivy porozumění současným obtížím, doporučení vhodných opatření
 • poznání individuality dítěte → snaha o optimalizaci vývoje (stimulační a nápravné programy)
 • Rok 2012 = Evropský rok aktivního stárnutí a tolerance mezi generacemi

Významné instituce[editovat]

 • Psychologický ústav AV ČR
  • dříve ústředí v Praze, dnes v Brně
  • vede prof. Marek Blatný
 • (Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků (IPVZ) při FTN v Praze)
 • Ústav péče o matku a dítě v Praze – Podolí
  • probíhal zde výzkum nedonošených dětí
 • Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny v Brně při FSS MU
  • v ČR špičkové výzkumné místo pro vývojovou psychologii
  • prof. Petr Macek
 • Českomoravská psychologická společnost (sekce vývojové psychologie)
  • největší profesní asociace psychologů u nás
  • je možné tam být i jako student!
 • Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě (časopis PaPD)

Čeští vývojoví psychologové[editovat]

 • František Čáda – „Studium řeči dětské“ 1906, Sdružení pro výzkum dítěte
 • Miloslav Skořepa – monografie „Puberta“ 1934
 • Václav Příhoda – 30. léta, „Ontogeneze lidské psychiky“
 • Josef Švancara – výzkum dvojčat, dětské kresby, gerontopsychologie, metodologie
 • Jarmila Kotásková – morální vývoj (prováděla výzkum za totality!)
 • Zdeněk Matějček – výzkum psychické deprivace, náhradní rodinná péče, rodičovství
 • Vladimír Smékal – zakladatel a vedoucí CVVOE Brno (dnešní Výzkumné centrum)