ZM2D-Podklady

Z Psychology
Přejít na: navigace, hledání

LITERATURA[editovat]

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 
Punch, K.F. (2008). Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál. 
Studijní podpory od vyučujícího, tj. přednáškové texty a powerpointové prezentace 
Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 
Disman, M. (1996). Jak se dělá sociologická znalost. Praha: Karolinum. 
Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido. 
Goodwin, C.J. (1999). Research in Psychology. 
Coolican, H. (1999). Research Methods and Statistics in Psychology. London: Hodder & Stoughton.
Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.